Аватар

Аватар първоначално е създаден, когато Уан се слива завинаги с Раава по време на Хармоничната подредба през 9 892 г. преди геноцида над Въздушните номади. Аватар е човешко въплъщение на светлината и мира чрез свързването с Духа на avatar WanАватар. Като единственото същество, способно да повелява на всичките четири елемента, се смята за негов дълг да овладее четирите повелителски изкуства и да използва силата им да пази баланса между четирите народа на света, както и между човечеството и Духовете. След смъртта на всеки Аватар, Духа на Аватар прави така, че той да се прероди в следващия народ, направляван от цикличния ред вода, земя, огън и въздух. Цикълът на прераждане съответства на сезоните – всеки от тях принадлежи на отделен народ и елемент. Водата е зимата, земята е пролетта, огънят е лятото, въздухът е есента. Цикълът определя и традиционния ред, по който всеки един Аватар трябва да изучи елементите, започвайки с този елемент, с който е роден и вечно повтаряйки реда, по който го е сторил Уан. Цикълът може да бъде разчупен само ако Аватар умре, докато използва Състоянието Аватар, ако Раава бъде отделен от него и унищожен, или ако Духа на Аватар бъде покварен от духовна зараза.
Аватар притежава вродена връзка със Света на Духовете и я използва за създаването на мост, чрез който да помирява двата свята и да осигурява хармония. След Хармоничната подредба през 171 г. след геноцида над въздушните номади avatarsАватар Кора обаче оставя духовните портали отворени и се отказва от ролята си на мост между двата свята, като позволява на хората и духовете да живеят заедно в хармония. Аватар също така е способен да контактува с духовете на предишни Аватари и да впряга комбинираната им енергия, за да извършва подвизи в повеляването отвъд възможното за всеки един повелител. През годините безбройните инкарнации на Аватар са послужили за поддържане на хармонията в света.
Всяка нация има свой метод за разпознаване на новите Аватари. Сред Въздушните номади това става чрез даване на подбрани играчки на всички деца и наблюдение кое дете ще избере да си играе с четири специфични играчки, принадлежали на предишни Аватари. Това са Четирите аватарски реликви. Традиционно на детето се казва, че е Аватар на шестнайсетия му рожден ден, но на Аватар Енг казват прекалено рано заради агресията на Огнената нация. Кора пък научава, че е Аватар все още като малко момиче, защото започва да повелява на три елемента без официално обучение.
Аватарите притежават способността да повеляват и на чистата енергия, обаче малцина усвояват тази техника и още по-малко от тях я използват. Аватар Енг я научава от Лъвската костенурка и я използва, за да сложи край на Войната.
Когато Аватар се научи да владее Състоянието Аватар, за него или за нея се казва, че е „напълно осъществен Аватар“.

Цикълът на Аватар

avatar cycle 2„Не се тревожи. Ние ще бъдем заедно във всичките ти прераждания и никога няма да се предадем“
– Раава обявява на Уан малко преди смъртта му началото на Цикъла на Аватар.
Реинкарнациите на Аватар са контролирани от Аватарския цикъл на елементите – вода, земя, огън и въздух. Цикълът е основан на прехода на четирите сезона. Когато Аватар умре, следващият се ражда в следващия народ. За пример – Аватар Янгчен се ражда сред Въздушните номади, последвана от Авакар Кюрук в Северното Водно племе, последван от Аватар Киоши в Земното кралство, последвана от Аватар Року в Огнената нация, последван от Аватар Енг сред Въздушните номади. Когато Енг умира, Аватар се преражда в Кора в Южното Водно племе.
Цикълът на Аватар определя и реда, по който всеки Аватар трябва да изучава avatars 2четирите дисциплини на повеляване. Аватарът първо усвоява своя роден елемент (ако е роден във Водно племе, първо изучава Водно повеляване). После отива да изучи останалите три дисциплини по реда на кръга (Аватар от Водно племе ще трябва след Водното повеляване да продължи със Земно, Огнено и на финала Въздушно повеляване). Заради извънредната ситуация, в която се намира, Аватар Енг опитва да научи Огненото повеляване като втори елемент (с Джонг Джонг, който първо му отказва, използвайки Цикъла като довод), но в крайна сметка усвоява Огъня доста след като преждевременно прекратява обучението си с Джонг Джонг.

Последни Аватари

Кора (Водно племе, Южен полюс)
153 г. сл. Кометата Созен
Енг (Въздушните номади, Южен Въздушен храм)
12 пр. К. С. -153 г. сл. К. С.
Року (Огнената нация, днешен Остров на Року)
82 г. пр. К. С. – 12 г. пр. К. С.
Киоши (Земното кралство, днешен Остров Киоши)
312 г. пр. К. С. – 82 г. пр. К. С.
Кюрук (Водно племе, Северен полюс)
неизвестно – 312 г. пр. к. С.
Янгчен (Въздушни номади, Западен Въздушен храм)
неизвестни години

Едновременно повеляване

avatar bendingАватар е способен да повелява на повече от един елемент по едно и също време. Аватар Енг за първи път демонстрира това, когато в Ба Синг Се със Земно повеляване построява зоологическа градина, носейки се върху въздушен скутер, направен с Въздушно повеляване.
Енг използва това си умение и на Острова на Року – чрез комбинация от Въздушно и Водно повеляване създава мъгла, за да прикрие Апа.
По време на битката с Озай Енг използва и четирите елемента в Състоянието Аватар и така става почти непобедим. Той осъществява силно разрушителна атака с всички елементи едновременно.

Състоянието Аватар

Най-голямата сила на Аватар е това, че може да призове Състоянието Аватар. То му avatar_stateпозволява да канализира огромната космическа енергия и знание на всички предишни Аватари, давайки им възможността да извършат велики подвизи в повеляването. Аватар може несъзнателно да навлезе в Състоянието в отговор на смъртна опасност и да го използва като предпазен механизъм.
По време на Състоянието, Аватарът има достъп до техники на повеляване, които все още не е усвоил. Понеже няма съзнателен контрол върху тях, те могат да причинят огромни щети. Аватарите, усвоили Състонието Аватар, имат пълен съзнателен контрол и могат да влизат и излизат от него когато си поискат.
Докато Аватар е в Състоянието Аватар, очите му сияят, а при Въздушните номади – и татуировките, следващи пътгищата на Чи. Ако на мястото на татуировката има рана, по-дълбока от нея, там няма да засияе. Не е известно дали ако мястото се татуира наново след излекуването на раната, ще може да сияе отново. Сиянието е комбинация от всички минали животи, фокусиращи своята енергия в тялото. Когато Аватар говори, гласът му наподобява комбинация от различни гласове – неговият и отекващите гласове на предишни Аватари.
Аватар може да контролира Състоянието Аватар, но това изисква огромна духовна дисциплина и концентрация. Когато го контролиря, очите му светват за миг, не продължително.
Kyoshi_appearsАватар може да канализира определена своя инкарнация, докато е в Състоянието Аватар. Когато това се случи, за кратко придобива външността и гласа на инкарнацията си. Външността варира – Року винаги се появява като старец, а всички други Аватари – като млади и в разцвета на силите си. Едва ли възрастта, на която Аватарът е умрял е решаващ фактор за тази му външност – Аватар Киоши е живяла 230 години и не е изглеждала по един и същи начин през тях. Вероятно в Света на Духовете Аватарите се появяват така, както сами си се представят. Енг вижда себе си с облекло на Въздушните номади и обръсната глава, дори и когато във физическия свят облича различни дрехи и има коса.

Начини на действие на Състоянието Аватар

Има два отделни начина, по които то действа:

Неконтролирано

Когато Състоянието е неконтролирано, очите на Аватар, както и татуировките му в случай, че е Въздушен номад, светят постоянно и Духовете на предишните Аватари активно канализират енергията, уменията и знанията си в тялото му, давайки му огромно количество сила.
Състоянието настъпва по този начин почти винаги като инстиктивна несъзнателна реакция, като защитен механизъм. Року казва за Състоянието, че настъпва, когато Аватар е изправен пред заплаха отвъд това, което може да преодолее или когато емоциите му, особено яростта и печала, достигнат точката на пречупване. Затова може би можем да опишем по-точно Състоянието като рефлективно.
Не е ясно дали ако Аватар е овладял Състоянието Аватар, може да го задейства по този начин и дали контролира действията си, докато е в него.

Контролирано

Korra_heals_LinКогато Състоянието се използва контролирано, очите на Аватар (и татуировките му, в случай, че е Въздушен номад), просветват само за секунда и за времето, в което той/тя трупа знанието и енергията, необходими за съответната задача или използва енергийно повеляване. Това намалява опасността да бъде убит в в Състоянието Аватар и му позволява да го контролира. За този начин на използване се изисква Аватар да е овладял Състоянието и да бъде в него съзнателно, а не инстинктивно. Овладяването на техниката е стъпка към това да стане „напълно осъществен Аватар“.

Духовна връзка

aang_ocean_spiritСъстоянието Аватар позволява на Аватар да се съединява с определени духове. Това се вижда, когато Енг навлиза в Състоянието Аватар, за да помогне на отчаяния Дух на Океана. Двамата – Енг в Състоянието Аватар и Духа на Океана – комбинират силите си, за да защитят Северното Водно племе тогава, когато всички Водни повелители губят силите си.

Опасност

Аватар е почти непобедим в Състоянието Аватар, защото в него има милионен опит в повеляването, превъзхождащ армия от повелители. Но това е съпроводено от сериозна опасност. Всеки Аватар присъства във физическия свят, докато настоящият е в Състоянието Аватар – и ако бъде убит в този момент, всички Аватари ще умрат с него Това ще разруши цикъла завинаги и Аватар ще спре да съществува.
Енг е ранен гибелно от мълния на Азула, докато навлиза в Състоянието Аватар. В резултат връзката му със Света на Духовете е застрашена, както и съществуването на Духа Аватар. За щастие, Катара успява да използва свещената вода, получена от Паку, за да излекува Енг и по този начин и Духа Аватар. Умората от съживяването причивяма на Енг няколкоседмична кома, през което време той успява да постигне по-здрава връзка със Състоянието Аватар, срещайки четирите Аватара преди себе си (в онлайн комикса “Espace from the Spirit World”).
Друг недостатък на Състоянието Аватар е значителното умствено пренапрежение и преумората, която то причинява на по-неопитните Аватари. Преди обучението си при Гуру Патик, Енг е винаги потресен както е направил, докато е бил в Състоянието Аватар. Освен това, употребата на Състоянието при извънредни обстоятелства може да донесе и огромно физическо изтощение на тялото на Аватар и дори да има отражение върху продължителността на живота му. Например Енг прекарва сто години в айсберг и това до голяма степен допринася за смъртта му на 65 биологични години.

Медитация

Аватар Енг може да навлиза в Състоянието Аватар и чрез медитация и хармония с околните духове и очите и татуировките му светят по същия начин. Чрез този метод той навлиза в Света на Духовете със собствения си дух, оставяйки тялото си беззащитно в истинския свят. Аватар Кора все още не се е научила на това, макар че успешно медитира, докато е пленена от Тарлок и така успява да види спомени на Енг.

Advertisements

One thought on “Аватар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s