Повеляване на кръвта

„Повеляване на водата в друго тяло, налагане на собствената воля над тяхната… Щом усъвършенстваш тази техника, ще можеш да контролираш всичко и всеки.“
– Хама обучава Катара на повеляване на кръвта.

Повеляването на кръвта е специална техника на Водно повеляване, която позволява на Водния повелител хидрокинетично да улови течностите във всеки жив bloodbending2организъм и като ги манипулира да контролира движенията на своята жертва. Тази техника е най-мрачния и смъртоносен вид повеляване и е единственото познато изкуство, което рискува психическото състояние на използващи го.
Техниката е открита от младата Водна повелителка Хама по време на пленничеството й в затвор, създаден от Огнената нация специално за Водни повелители. Там тя осъзнава, че всяка форма на живот съдържа вода и успява да оформи ново знание и да развие ново умение , упражнявайки се върху слоноплъхове.
Движенията и стиловете, използвани от повелителите на кръвта са много подобни на начина, по който кукловодите контролират своите марионетки. Докато Водните повелители използват плавни движения с ръце, то повеляването на кръвта изглежда изисква по-твърди и резки жестове, което само показва колко различно е то от първоначалното Водно повеляване и от другото му подразделение – лечителството.
Само шепа Водни повелители са демонстрирали умението да повеляват на кръвта. Повечето смятат това за най-мрачното изкуство и то рядко е използвано в бой. bloodbending1Повеляването на кръвта е много сложно и затова може да се прави единствено по пълнолуние, когато силите на Водните повелители са в апогея си. Якон, Тарлок и Амон са единствените, за които се известно да умеят да повеляват на кръвта без помощта на пълната луна. Якон и Амон са също така единствените Водни повелители, способни на психично повеляване на кръвта, тоест без помощта на никакви физически движения.
Повеляването на кръвта рядко се използва за всекидневни цели. Знанието за това изкуство в края на краищата става публично и със създаването на Репъблик Сити практикуването му се обявява извън закона по инициатива на Катара.

Потенциал

Контролът и манипулирането на течностите в тялото на човек може да има много разнообразни ефекти – включително и увреждане на органите на жертвата. Може да бъде използвано за натиск, за кипване или охлаждане на водата в тялото на врага, включително и с цел убиването му. Може да се използва дори и за да се извади водата от живия организъм, както Хама и Катара умеят да правят с растения.
Въпреки мрачните си проявления, повеляването на кръвта може да бъде и целебно. То може да бъде използвано, за да спира кръвотечението от рани, за да предотврати загубата на кръв. Също така може да облекчава съсирването на кръвта във вътрешни рани и да спасява животи. То може да се използва и вместо сърдечен масаж.
bloodbending4Повелителите на кръвта са способни да накарат жертвите си да се носят във въздуха точно както Водните повелители могат да накарат водата на лети. Освен това, могат да карат жертвите си да губят съзнание.

Психично повеляване на кръвта

bloodbending5Психичното повеляване на кръвта е способност да й се повелява без помощта на движенията с ръце и крака. Якон първи демонстрира това, когато с вързани ръце поставя под контрола си цялата съдебна зала. Той предава знанието си за тази техника на синовете си Ноатак и Тарлок. Само Ноатак я овладява.

Отрязване от повеляването

Повеляването на кръвта може да бъде използвано, за да отреже напълно повелител bloodbending6от неговата способност да повелява. Постигнатият ефект е същият като при енергийното повеляване. Тази техника е демонстрирана единствено от Амон и изисква директен физически контакт между ръката на похитителя и челото на жертвата. Ефектът на тази техника е дългогодишен и за разлика от блокирането на чи не може да бъде лесно премахнат. Според Катара това действие „отрязва“ човек от дарбата му да повелява и той не може да се повлияе от никакво лечение.
Но само активни чи пътеки могат да бъдат отрязани – Кора може да повелява на Въздуха, защото тази й дарба е все още латентна, когато Амон й отнема силите.
Отнетите повелителски способности могат да бъдат възвърнати единствено чрез енергийно повеляване, както Енг прави с Кора.

Реклами

Водно повеляване

Повеляването на Водата е едно от четирите елементални изкуства – хидрокинетичната способност за контрол над водата във всичките й форми. Този вид повеляване се използва от хората от Водните плeмена, които са разделени на Северния и на Южния полюс. Съществува и по-малко известното Племе от Мъгливото блато. Някои от жителите на Републиката на обединените нации също са водни повелители. Всеки от тези народи си има свой уникален стил на повеляване.
Водата е елементът на промяната. Повеляването на водата черпи силата си от Луната и първите Водни повелители са се учили, наблюдавайки как тя бута и придърпва приливите и отливите. Водните племена са единствените хора, които не са усвоили повеляването си от животни, въпреки че все пак Духовете на Луната и Океана са се превърнали в риби.
Бойният стил на Водните повелители произтича главно от грациозното изпълнение в хармония с околната среда. Стилът на повеляване на Племето от Мъгливото блато обаче е по-суров и пряк. Водните повелители използват потока на енергия; те оставят защитата си да се превърне в нападение и обръщат силите на противниците си срещу самите тях.

Произход

lionturtle waterПо време на епохата на Раава силата на Водното повеляване се давала от водната лъвокостенурка, която я осигурявала временно с цел защита на хората, дръзващи да навлязат в Пустошта на духовете. Но лъвокостенурките се отказали от ролята си на защитници на човечеството, когато настъпила Ерата на Аватар – и тогава отказали повече да дават на хората силата на повеляването. Наследниците на хората, живели върху водната лъвокостенурка, в края на краищата отново се научили да повеляват на водата, като наблюдавали как Луната избутва и придърпва приливите и отливите на Океана; научили се как сами да постигат този ефект. Затова те имат силна духовна връзка с Луната и Океана.
Водните повелители са единствените повелители, които не са усвоили призоваването си от животно, но откакто Духовете на Луната и Океана са въплътени в животни, можем да класифицираме и Водното повеляване като произтичащо от животно.Според свитъка за Водно повеляване, думата се превежда като „Божественото Умение да Спираш Водата“.

Бойни стилове

Водното повеляване е основано на стила Т`ай Чи Ч`уан, специално Янг стила. Това е китайско бойно изкуство, за което са характерни бавните движения и елегантните форми, които извикват усещането за течаща вода. Силата на Водното повеляване е в гъвкавостта му. Вместо да поддържа отделни методи за нападение, Водното повеляване използва отбранителни техники, които могат да се трансформират в атаки и отговаряне на удара с удар – защита, преминаваща в нападение. Вместо просто отклоняване на атаката, отбранителните маневри на Водното повеляване се фокусират в контрола, постигнат чрез обръщане на силата на противника срещу него, а не директното му нараняване.

Засилено Водно повеляване

Водното повеляване е доста усилено по време на нощта, заради родствеността му с луната. Най-могъщо е по време на пълнолуние и това е моментът, в който един-единствен Воден повелител може да надвие няколко противници с относителна лекота.
Повеляването на кръвта е възможно единствено по пълнолуние от майстори на Водното повеляване. Воден повелител може също така да се противопостави на повеляване на кръвта по същото време и по същите причини.
Важно е да се отбележи, че способностите за Водно повеляване не се засилват по време на слънчево затъмнение. По време на слънчево затъмнение луната е точно пред слънцето. Цялата блокирана от луната слънчевата светлина се отразява в далечната й страна. Близката й до земята страна е напълно тъмна, което означава, че е във фаза новолуние. При слънчево затъмнение луната винаги е нова.

Противоположно повелителско изкуство

Противоположно повелителско изкуство на Водното повеляване е Огненото повеляване, макар че и при двете е нужна вътрешна дисциплина и силна връзка с небесните тела. Огнените повелители използват бързи и силни удари, за да изстрелват огън, докато Водните повелители използват бавни движения и елегантни обръщания и завъртания, за да върнат тласъка на противниковата атака със струи вода. Огнените повелители атакуват първи, докато Водните изчакват и обръщат атаките на противниците си срещу самите тях.
И Водното, и Огненото повеляване боравят с външна топлинна енергия. Опитните Водни повелители могат да првърнат дъха си в лед, а също и да затоплят супата си.

Стилове на Водно повеляване

Има три стила на Водно повеляване – Северен, Южен и от Мъгливото блато. Войната едва не унищожава Южното племе. Хама е единствената оцеляла Водна повелителка, която е напълно обучена на Южния стил и не е ясно колко от знанията си е предала на Катара преди двете да станат врагове.
waterbendingПлемето от Мъгливото блато е издънка на Южното Водно племе, но неговият стил на повеляване се е променил много през поколенията и се е развил като отделен.
Северното Водно племе първо развива Водното повеляване и това се случва в дома им на Северния полюс. Когато Южното Водно племе се формира на Южния полюс, то развива малко по-различен, но доста подобен стил. Традиционните стилове на Водно повеляване на двете племена се съсредоточават в грациозни и плавни движения на атака. Често се използват за превръщане на вода в сняг и лед. Северните Водни повелители по традиция действат по-отбранително, с повече стратегия и имат строителни повелителски техники. Южните повелители пък са по-агресивни при бой и показват повече нападателни техники.
Стилът на Мъгливото блато се използва от племето на Мъгливото блато в Земното кралство. Вместо грациозните и плавни движения на другите два стила, тези повелители имат непреклонна права стойка, което вероятно отразява природата на застоялата вода в родното им блато. Те използват сковани кръгообразни движения с ръце като перки, за да движат водата. Този стил е много ефективен за придвижване на лодките на племето.
plantbendingБлатните повелители не използват сняг и лед при атаките си толкова често, колкото го правят полярните им братовчеди. Сред някои от тях обаче съществува умението да се повелява на растенията. Хама я налучква с годините, но предпочита вместо да повелява на растенията чрез водата им, да я вади от тях.
Стилът на Мъгливото блато е много добър за бой. Повелителите използват забележителни движения на краката и ръцете в желаната посока, създавайки цитове преди да пристъпят към ударните движения за атака.

Лечение

Водните повелители могат да развият и допълнително умение – да лекуват рани чрез пренасочване на енергийните пътеки или чи през тялото, използвайки водата за катализатор. Водният повелител обгражда болният или ранен човек с вода, която засиява със сребърна светлина. В Северното Водно племе само момичетата се обучават на това умение.

Символ на елемента

Символът за Вода и Водно повеляване е кръг, обхващащ изливаща се надясно океанска вълна с три спираловидни гребена, символизираща водата. Символизира също и как Духовете на Луната и Океана работят заедно (Луната е символизирана от кръга, в който е изображението на океана). Символът е основен за духовността на Северното Водно племе и е изобразен на огърлицата на Катара, издълбана от Учителя Паку за баба й като годежен подарък.

Любопитки

– Всичките подвидове на Водното повеляване са развити от различно племе. Лечителството е на Северното Водно племе, повеляването на растения – на племето на Мъгливото блато, а кървавото повеляване – на Воден повелител от Южното племе.
– Катара е единствената, която е видяна в сериите да използва всичките подвидове.
– За разлика от другите елементи, Водното повеляване е единственото, което не е изучено от животни, а от Луната и Океана. Все пак духовете им сега са въплътени в риби, така че може да се каже, че източникът на знание на Водните повелители сега също е донякъде в животни.
– Издълбаният на огърлицата на Катара символ много прилича на символа на Водното повеляване.