Енергийно повеляване

„В ерата преди Аватар ние повелявахме не на елементите, а енергията вътре в нас. За да повелиш на нечия енергия, твоят дух трябва да бъде непобедим, или ще бъдеш погълнат и унищожен.“
– Лъвската костенурка

Енергийното повеляване е способност да се контролира жизнената енергия. То предхожда четирите основни повелителски изкуства, както и раждането на Аватар и формирането на четирите народа.
energybending2Преди появата на Аватар на света и преди отделянето на четирите елемента, хората повелявали енергията в самите себе си. На някакъв етап те открили четирите повелителски изкуства и след време знанието за енергийно повеляване се изгубило почти напълно. Последният известен пазител на изкуството е древната лъвска костенурка, която го предава на Енг. Той го използва, за да отнеме огненото повеляване на Огнения лорд Озай завинаги, а двайсет и осем години по-късно – за да отнеме Водното повеляване на Юкон завинаги. След като лидера на Борците за равенство Амон отрязва Кора от силите й, духът на Аватар Енг използва още веднъж енергийно повеляване, за да й върне дарбата да повелява на елементите, а също така и за да я научи как да повелява на енергията. Korra_heals_LinПо-късно чрез енергийно повеляване Кора връща дарбата на Лин Беи Фонг да повелява на земята. Изглежда всички Аватари биха могли да се научат на енергийно повеляване, но доста малко от тях го правят.
Способностите на енергийните повелители не са напълно ясни. Всичко, което знаем, е че повеляването на човешката жизнена енергия може да служи за мигновено предаване на знание, за пълно отнемане на умението на повелител и за възвръщането на същото това умение. Повеляването на енергия се отличава с това, че е много опасно за използващия го. Затова и малцина се осмеляват. То е крайно energybending1могъща и опасна техника – ако духът на енергийния повелител не е напълно непобедим, то ще бъде поразен от духа на тези, върху които повелява. Като резултат, повелителят може да бъде покварен или дори убит. Затова докато другите повелителски изкуства са напълно задължителни за Аватар, енергийното повеляване е само при крайна нужда.
avav106Амон успява да копира ефекта от способността на енергийните повелители да отнемат силите на други повелители. Той го постига чрез уникална форма на повеляване на кръвта. С нея той умее да отрязва напълно жертвите си от способността им да повеляват и никакво лечение не може да ги възстанови, освен енергийно повеляване.

Реклами